بازاریابی و تبلیغات سیاسی در غرب

  • پرینت
image

مولف: دکتر محمودمحمدیان و جعفر شمسی

ناشر: مهربان (66973175 الی 6)

نوبت چاپ: دوم

چکیده:این کتاب با بازشناسی و کالبدشکافی شیوه های بازاریابی و تبلیغات سیاسی به نگارش در امده است و در حوزه طراحی کمپین های تبلیغات سیاسی می تواند برای دست اندرکاران این حوزه موثر واقع شود.