نفتا، الگویی برای توسعه

  • پرینت
book

مترجم: دکتر غلامرضا آزاد و دکتر محمودمحمدیان

ناشر: وزارت ارشاد

نوبت چاپ: اول

چکیده: این کتاب مرکب از مجموعه ای مقاله است که دیدگاه های مثبت و یا منفی به ادغامهای جهانی با تمرکز بر پیمان نفتا دارند. خواندن این کتاب را به دانشجویان بازرگانی و یا بازاریابی بین الملل توصیه می کنم..