• وبگاه رسمی
  دکتر محمود محمدیان

  این وبگاه با هدف تسهیل ارتباط دکتر محمود محمدیان با دانشجویان و سایر علاقمندان ایجاد شده است بی شک نقطه نظرات شما می تواند ما را در توسعه آن یاری نماید
 • وبگاه رسمی
  دکتر محمود محمدیان

  این وبگاه با هدف تسهیل ارتباط دکتر محمود محمدیان با دانشجویان و سایر علاقمندان ایجاد شده است بی شک نقطه نظرات شما می تواند ما را در توسعه آن یاری نماید
 • وبگاه رسمی
  دکتر محمود محمدیان

  این وبگاه با هدف تسهیل ارتباط دکتر محمود محمدیان با دانشجویان و سایر علاقمندان ایجاد شده است بی شک نقطه نظرات شما می تواند ما را در توسعه آن یاری نماید
 • 1
 • 2
 • 3
جوامع

Introduction to marketing

Introduction to marketing

جهت دانلود کلیک نمایید

 

Buyer Behaviour

Buyer Behaviour

جهت دانلود کلیک نمایید

 

The Marketing Environment and Competitor Analysis

The Marketing Environment and Competitor Analysis

جهت دانلود کلیک نمایید

 

Pricing Decisions

Pricing Decisions

جهت دانلود کلیک نمایید

 

Channel and Distribution

Channel and Distribution

جهت دانلود کلیک نمایید

 

Promotions Decisons

Promotions Decisons

جهت دانلود کلیک نمایید